W chwili obecnej trwają prace nad zakończeniem projektu pod nazwą „Kompleksowe skanalizowanie miasta Aleksandrowa Kujawskiego”.

Projekt oparty na Naszej koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora, przewiduje rozdział kanalizacji na sanitarna i deszczową. Wielkość inwestycji to

 • 50 km kanałów wraz z uzbrojeniem,
 • 8 tłoczni ścieków sanitarnych,
 • 4 pompownie ścieków opadowych,
 • 4 wyloty do wód deszczowych do odbiorników,
 • 4 zespoły podczyszczania ścieków opadowych.

Oprócz projektu podstawowego opracowanie zawiera

 • cześć kosztową 9 kosztorysy inwestorskie i nakładcze wszystkich branż
 • operaty wodno-prawne,
 • wytyczne organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
 • dokumentację geotechniczna,
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • studium wykonalności.