Projekt Oczyszczalni ścieków

Wykonujemy projekt dla zadania pn.: „Zintegrowana Gospodarka Wodno – ściekowa w Dorzeczu Parsęty Rejon I Białogard Kontrakt IVC”, W ramach umowy Wykonamy projekt : Modernizacji [...]