Project Description

Temat opracowania
Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia prac budowlanych na XII piętrze budynku przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy

Termin opracowania
Lipiec 2014

Kategoria
Obiekty kubaturowe i inne