Project Description

Temat opracowania
Novatek Green Energy Sp. z o.o.

Zakres opracowania

Opracowanie projektu przyłącza gazowego średniego ciśnienia dla budynku mieszkalno rodzinnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 10 w miejscowości Lubień Kujawski

 

 

Termin opracowania
Listopad 2020r

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne