Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Budowa drogi od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej wraz z infrastrukturą techniczną”

Termin opracowania
Wrzesień 2020r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa