Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniec- ul. parkowa przy skrzyżowania z Autostrada A-1” ; Wykonanie dokumentacji dla zadania „Przejście pod autostrada rurociągiem tłocznym wodociągowym”

Termin opracowania
Sierpien 2011

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa