Project Description

Temat opracowania
„Uzdrowisko Wieniec” w Wieńcu Zdroju

Zakres opracowania
Projekt technologiczny Stacji Uzdatniania Wody; Projekt budowlany – adaptacja pomieszczenia hydroforni dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody

Termin opracowania
Grudzień 2003

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa