Project Description

Temat opracowania
MBZ Andler, Tomczak Sp. j. Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej i elektrycznej dla zadań pn. ,,Przebudowa  / budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Waryńskiego i Bony na docinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Parkowej”, ,,Przebudowa ul. Kargoszyńskiej na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kraszewskiego”, ,,Budowa ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską w Ciechanowie”, ,,Budowa oświetlenia ul.Szumnej w Ciechanowie”, ,,Przebudowa / budowa ul. Prusa i Dygasińskiego na odcinku od ul. Prusa do ul. Krasińskiego”.

Termin opracowania
Kwieiceń 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa