Project Description

Temat opracowania
Husar Budownictwo Inżynieryjne SA Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej’

Termin opracowania
Lipiec 2015

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa