Project Description

Temat opracowania
Gmina Dragacz

Zakres opracowania
Wykonanie opracowania dotyczącego zmiany granic aglomeracji Dragacz w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w formie opisowej i graficznej, w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

Termin opracowania
Październik 2013

Kategoria
Kubatury i Inne