Project Description

Temat opracowania
MPEC we Włocławku

Zakres opracowania
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę włącznie dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci napowietrznej 2xDN600 na wysokiej estakadzie na podziemny wykonany w technologii preizolowanej w drodze krajowej nr 1 w ulicy Chopina przy Cmentarzu Komunalnym we Włocławku”

Termin opracowania
Październik 2013

Kategoria
Kubatury i Inne