Project Description

Temat opracowania
Gmina Miast Kowal

Zakres opracowania
Wykonanie Projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. ,,Budowa ogólnodostępnego skateparku i miasteczka ruchu drogowego w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Kowalu

Termin opracowania
Wrzesień 2012

Kategoria
Obiekty Sportowe