Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Michelinie”

Termin opracowania
Grudzień 2011

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa