Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji uzupełniającej – Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu.

Termin opracowania
Grudzień 2011

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa