Project Description

Temat opracowania
MBZ Andler, Tomczak Sp. j. Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie Aktualizacji kosztorysów dla zadania ,,Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek – Rewitalizacja Starego Miasta Włocławek Ku Wiśle”

Termin opracowania
Marzec 2014

Kategoria
Gospodarka wodno-ściekowa