Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną”

Termin opracowania
Kwiecień 2020r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa