Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim

Termin opracowania
Lipiec 2012

Kategoria
Nadzory Inwestorskie