PFU Gorzów Wielkopolski

P.F.U. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej”. Wykonujemy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania  polegającego na modernizacji  oczyszczalni ścieków        w Gorzowie Wlkp. [...]