Podpisaliśmy umowę z MPWIK Włocławek na pełnienie nadzoru inwestorskiego
przy realziacji kontraktu pn „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”, który realizowany będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”.
Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje nadzór na robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej:

1. w dzielnicy Michelin:
– w ul. Paprociej (na odcinku pomiędzy ul. Botaniczną a ul. Kukułczą),
– w ul. Świetlanej (na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Michelińskiej),
– w ul. Jaworowej (na odcinku pomiędzy ul. Osiedlową a ul. Kościelną oraz na odcinku pomiędzy ul. Bluszczową a ul. Michelińską),
– w ul. Iglastej (na odcinku od ul. Brzezinowej do ul. Jaskółczej),
– w ul. Sosnowej (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Bluszczowej),
– w ul. Bluszczowej (na odcinku od ul. Sokolej do ul. Szpalerowej oraz na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Świetlanej),
– w ul. Sokolej (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Michelińskiej),
– w ul. Kościelnej (na odcinku od ul. Sokolej do ul. Jaworowej),
– w ul. Miodowej (na odcinku pomiędzy ul. Cienistą a ul. Szkolną),
– w ul. Parkowej (na odcinku od ul. Zielonej do ul. Szkolnej),
– w ul. Osiedlowej (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociej),
– w ul. Michelińskiej (na odcinku od ul. Paprociej do ul. Świetlanej).

2. w dzielnicy Zawiśle:
– w ul. Grodzkiej (na odcinku od ul. Malinowej do ul. Wiosennej),
– w ul. Jarzębinowej (na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Kasztanowej),
– w ul. Klonowej (na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Grabowej),
– w ul. Grabowej (na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Jarzębinowej),
– w ul. Kasztanowej (na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Jarzębinowej),
– w ul. Konwaliowej (na odcinku od ul. Świerkowej),
– w ul. Kalinowej (na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Konwaliowej),
– w ul. Poziomkowej (na odcinku od ul. Witoszyńskiej do ul. Grodzkiej),
– w ul. Sasankowej (na odcinku od ul. Witoszyńskiej do ul. Poziomkowej),
– w ul. Liliowej (na odcinku od ul. Grodzkiej),
– w ul. Akacjowej (na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Grabowej),
– w ul. Świerkowej (na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Kasztanowej).