Rozpoczęliśmy pracę nad zadaniem pn: „Przebudowa budynku dla potrzeb Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12A we Włocławku”

W konsorcjum firm:
Zakład Budowlany MS – BUD Mirosław Szklarczyk, ul. Przemysłowa 8, 87-800 Włocławek –  Generalny wykonawca – odpowiedzialny za roboty budowlane


Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji IZOL Sp. z o.o., ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek – odpowiedzialny za projekt

Rozpoczęliśmy pracę nad projektem obejmującym przebudowę budynku przy ul. Żabiej 12A we Włocławku dla potrzeb Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Przedsięwzięcie zakłada adaptację stanu istniejącego w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych, jak i układu komunikacyjnego i parkingowego, sieci uzbrojenia, a także ukształtowania terenu i zieleni.