Project Description

Temat opracowania
Dom Dziecka nr 1, ul. Żytnia 55, Włocławek

Zakres opracowania
Opracowanie: Procedury wyboru ofert, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Założenie księgi HACCP

Termin opracowania
Marzec 2005

Kategoria
Pozyskiwanie środków