Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA DZIAŁKACH NR EWID. 133/1, 133/2, 151/1, 154/3 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0003 MIASTO BRZEŚĆ KUJAWSKI 3, GM. BRZEŚĆ KUJAWSKI ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW KOLIDUJĄCYCH Z NOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

 

 

 

 

Termin opracowania
Kwiecień 2020r

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne