Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy Bądkowo

Zakres opracowania
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej we wsi Słupy Duże, Słupy Małe

Termin opracowania
Sierpień 2003

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa