Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta i Gminy Gniewkowo

Zakres opracowania
Wykonanie projektu budowlanego. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią ścieków, Gniewkowo, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego, ul. 21 Stycznia

Termin opracowania
Październik 2002

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa