Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo + kosztorysowej wraz y uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadań polegających na Wymianie, modernizacji, budowie lub przebudowie istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego Rydza we Włocławku

Termin opracowania
Luty 2017

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa