Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji fontanny miejskiej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 13a , plac przy Teatrze Impresaryjnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku”

Termin opracowania

Kwiecień  2018

Kategoria

Program Funkcjonalno Użytkowy